• ورزشی
      بیمه سینا در شطرنج بانوان رتبه نخست را در میان شرکت های بیمه ای کسب کرد اولین دوره مسابقات ورزشی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در 6 رشته ورزشی شطرنج ، فوتسال ، ...
      23 سال پیش در 13 آذر 1367 قانون اداره امور شرکت های بیمه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در پی آن شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی 13 آذر را «روز بیمه» نام گذاری و در تقویم رسمی ...