• استخدام
   مشخصات فردی
   نام: نام خانوادگی: نام پدر:
   تاریخ تولد: محل تولد: شماره شناسنامه:
   دین: شماره ملی: سن: سال
   جنسیت: مرد وضعیت: تعداد فرزند:
   تاریخ پایان خدمت/معافیت: نوع معافیت:
   شماره تلفن منزل: شماره تلفن همراه : ایمیل:
   استان محل سکونت: شهر محل سکونت: آدرس منزل:
   سوابق تحصیلی*
   مقطع تحصیلی رشته گرایش نام دانشگاه نوع دانشگاه سال ورود سال خاتمه معدل
   سوابق کاری به ترتیب از آخرین شغل
   نام سازمان نوع صنعت شغل/سمت سال شروع سال خاتمه مدت (ماه) علت قطع همکاری حقوق (ریال)
   سوابق آموزشی
   عنوان دوره نام موسسه آموزشی تاریخ شروع تاریخ پایان مدت(ساعت) مدرک
   زبان خارجه
   زبان خارجه نوع مدرک مهارت خواندن مهارت نوشتن مهارت مکالمه مهارت ترجمه مهارت درک مطلب
   آشنایی با رایانه
   نام نرم افزار میزان آشنایی مدرک
   معرفی آخرین محل کار
   نام شرکت: آدرس شرکت:
   تلفن شرکت: آخرین سمت: آخرین حقوق:
   مجموع سوابق کاری مشمول بیمه: ماه
   عکس پرسنلی: *
   رزومه کاری:
   حقوق درخواستی (ریال):
   شغل در خواستی در حوزه (اولویت1):
   شغل در خواستی در حوزه (اولویت2):
   استان مورد تقاضا (اولویت1): شهر مورد تقاضا (اولویت1):
   استان مورد تقاضا (اولویت2): شهر مورد تقاضا (اولویت2):