• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      رشت رشت رشت- چهارراه گلسار-نرسیده به پل بوسار- ساختمان پزشکان دانا-طبقه همکف
      013-33126674-5