• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      لارستان لار لار - بزرگراه دکتر دادمان -روبروی بیمارستان امام رضا
      071-52249282-3
      شیراز شیراز چهارراه هوابرد- ابتدی بلوار سرباز- سمت چپ- جنب ساختمان مجد 071-38313490-2