• احمد جوادی پور

   محمدرضا نورنژاد
   کتایون هدایت پور
   قائم مقام مدیرعامل
   مشاور حقوقی مدیر عامل و رئیس شورای فنی
   معاون فنی بیمه های اموال   مرجانه صابری
   مرتضی علی اکبر گنجی
   عبدالامین خدائی نساج
   معاون فنی بیمه های اشخاص
   معاون فروش و توسعه بازار
   معاون مالی و اقتصادی   علی صیادزاده
   کیومرث رعیت

   معاون سرمایه انسانی

   و پشتیبانی
   معاون طرح و برنامه