• هیات مدیره و مدیرعامل   رضا جعفری

   امیررضا خسروی
   مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره
   رئیس هیأت‌مدیره