• سید سعید موسوی
   رئیس شعبه غرب تهران
   s.mousavii@sinainsurance.com
   میثم غریبی
   رئیس شعبه سمنان
   m.sedaghat@sinainsurance.com
   میلاد ناصری
   رئیس شعبه بندرعباس
   m.naseri@sinainsurance.com
   حسین حسین پور
   رئیس شعبه اسفراین
   h.hoseinpoor@sinainssurance.com
   لیلا سنگانی
   سرپرست شعبه کنسرسیوم
   l.sangani@sinainsurance.com
   سید وحیدحسینی
   رئیس شعبه کرمان
   v.hoseini@sinainsurance.com
   یاسر فرهادی
   رئیس شعبه اهواز
   y.farhadi@sinainsurance.com
   سجاد مظفری
   رئیس شعبه شیراز
   s.mozaffari@sinainsurance.com
   پرهام جویان
   رئیس شعبه میانه
   a.jooyan@sinainsurance.com
   فیروزه فتاحی
   رئیس شعبه مشتریان خاص
   f.fattahi@sinainsurance.com
   امیرحسین نوظهور
   رئیس شعبه مجازی
   a.nozohour@sinainsurance.com
   ساناز سلطانی
   رئیس شعبه پارس جنوبی
   s.soltany@sinainsurance.com
   مهدی قراگوزلو
   رئیس شعبه همدان
   m.gharagozloo@sinainsurance.com
   رضا شریفان
   رئیس شعبه نیشابور
   r.sharifan@sinainsurance.com
   احسان سیفی
   رئیس شعبه بروجرد
   e.seyfi@sinainsurance.com
   قاسمعلی عبدی
   رئیس شعبه بابل
   gh.abdi@sinainsurance.com
   مهدی دانش
   رئیس شعبه رشت
   m.danesh@sinainsurance.com
   محمد رئوفی فرد
   رئیس شعبه دزفول
   m.raoufafard@sinainsurance.com
   مرتضی رستم زاده
   رئیس شعبه بجنورد
   m.rostamzadeh@sinainsurance.com
   غلامرضا رحیمی
   رئیس شعبه لارستان
   g.rahimi@sinainsurance.com