• مشخصات بیمه گذار(بیمه گذار و بیمه شده می بایست یک شخص واحد بوده و به سن قانونی رسیده باشد)


   تاریخ تولد : *
   آیا دارای سابقه سکته قلبی، سکته مغزی، دیابت نوع یک، عمل قلب باز ، سرطان، ایدز، هپاتیت نوع B / C و پیوند اعضا می باشید؟ : *

   مشخصات بیمه گذار(بیمه گذار و بیمه شده می بایست یک شخص واحد بوده و به سن قانونی رسیده باشد)


   تاریخ تولد :
   آیا دارای سابقه سکته قلبی، سکته مغزی، دیابت نوع یک، عمل قلب باز ، سرطان، ایدز، هپاتیت نوع B / C و پیوند اعضا می باشید؟ :

   انتخاب سرمایه بیمه عمر (ارقام به ریال)


   تعیین سرمایه بیمه عمر : *

   سرمایه بیمه عمر (ارقام به ریال)


   سرمایه بیمه عمر :text
   حق بیمه :text
   خرید بیمه نامه

   مشخصات بیمه شده


   نام :نام خانوادگی :کدملی :نام پدر :شماره شناسنامه :شماره تلفن همراه :
   * * * * * *

   مشخصات ذینفعان بیمه نامه


    افزودن ذینفعان جدید
   نام نام خانوادگی کدملی شماره شناسنامه نام پدر تاریخ تولد نسبت با بیمه شده درصد سهم عملیات

   آدرس بیمه شده


   آدرس بیمه گذار : *
   کد امنیتی :
   تولید مجدد کد امنیتی
   *