• مرتضی علی اکبر گنجی

   کیومرث رعیت
   مرجانه صابری
   معاون فروش و توسعه بازار


   معاون طرح و برنامه


   معاون فنی بیمه های اشخاص

   عباس هاشم زاده وندی

   کتایون هدایت پور
   معاون مالی و اقتصادی   معاون فنی بیمه های اموال