• شرایط بیمه نامه
   شرایط خصوصی بیمه نامه
   - به موجب این پوشش بیمه ای، بیمه گر متعهد می گردد در صورت ابتلا بیمه شده به بیماری کرونا و فوت وی، غرامت فوت را پرداخت و همچنین در صورت ابتلا بیمه شده به بیماری کرونا و بستری بیمه شده در بیمارستان با تشخیص پزشک متخصص مربوطه، هزینه های پزشکی را مطابق با صورتحساب بیمارستانی و تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید
   • هزینه های مربوط به تست کرونا صرفا برای بیمه شدگانی که در اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری می‌شوند، تحت پوشش می باشد
   - دوره انتظار در رابطه با ابتلاء به بیماری کرونا، از تاریخ صدور بیمه نامه 14 روز بوده و در این دوران بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت
   - هزینه های بیمارستانی ناشی از ابتلا بیمه شده به کرونا صرفا یکبار در مدت بیمه نامه پرداخت خواهد شد و در صورت ابتلا و بستری مجدد، بیمه گر تعهدی نخواهد داشت
   استثنائات
   • افراد مبتلا به کرونا در زمان درخواست بیمه، تحت پوشش قرار نمی گیرند.
   • افراد بالای 60 سال و کودکان کمتر از یک سال تحت پوشش این بیمه نامه قرار نمی گیرند.
   • افراد با سابقه ابتلا به بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی، سکته، فشار خون، سرطان، ام اس ، ایدز، دیابت، و پیوند اعضاء اصلی بدن تحت پوشش قرار نمی گیرند
   - بیمه شده به هنگام رانندگی در صورت نداشتن گواهینامه مجاز و معتبر تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد
   -پرداخت غرامت نقص عضو دائم طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه های حوادث اشخاص می باشد
   - در صورتیکه خسارت قبل از تاریخ شروع اعتبار بیمه نامه حادث شده باشد، شرکت بیمه سینا هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت ندارد.
   - به محض وقوع حادثه غیر از فوت، بیمه شده موظف است حداکثر ظرف 15 روز بعد از وقوع حادثه مراتب را کتبا به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت فوت بیمه شده، بیمه گذار و یا ذینفع باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ اطلاع از فوت بیمه شده، مراتب را کتبا به اطلاع بیمه گر برساند
   - سایر شرایط تابع آیین نامه جاری بیمه حوادث بیمه مرکزی ج.ا.ا به شماره 84 می باشد .

   اطلاعات مورد تایید است