• اخبار زمستان 1394
   شرکت بیمه سینا دوره بیمه های باربری را با رویکرد دوران پس از تحریم، در اصفهان برگزار کرد.
   در دوره آموزشی بیمه سینا مطرح شد:
   یک مدرس فروش و بازاریابی بیمه های زندگی گفت: کاهش سود بانکی در کشور، فروش بیمه زندگی را افزایش می دهد.
   حجـم وسـیع تقلبات و صـحنه سازی در تصـادفات، اثرات زیانباری بر شـرکت های بیمـه دارد و راهکارهای مناسـب برای جلـوگیـری و کاهــش آن ها می تواند از حجم این تخلفات بکاهد.
   شرکت بیمه اعتبار صادراتی 'ساچه' ایتالیا در اطلاعیه ای اعلام کرد که به همراه هیات بزرگ اقتصادی این کشورعازم تهران می شود.
   کلاس آموزشی C.R.M(مدیریت ارتباط با مشتریان) بیمه سینا در سطح مدیران شعب کل کشور برگزار شد.
   شرکت بیمه سینا کلاس آموزشی بیمه های مسئولیت را باحضور مدیران و نمایندگان برگزار کرد.
   شرکت‌های بیمه در ۹ ماهه اول ۱۳۹۴ حدود۹۳.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۲.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.