• اخبار بهار سال 94
   28 خرداد 1394
   باحضورمدیرعامل شرکت بیمه سینا ساختمان جدید شعبه بوشهرافتتاح شد.
   شرکت بیمه سینا (سهامی عام) جهت تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز در سراسر کشور از افراد مستعد و با تجربه، با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید
   25 فروردین 1394
   افزایش تعهدات ثالث
   فراخوان
   با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سرمایه بیمه سینا با 275 درصد رشد به 1500 میلیارد ریال می رسد