• بریده جراید
      23 سال پیش در 13 آذر 1367 قانون اداره امور شرکت های بیمه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در پی آن شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی 13 آذر را «روز بیمه» نام گذاری و در تقویم رسمی ...
      سیزده آذر روز بیمه
      به مناسبت روزه بیمه در سیزده آذرماه سال جاری هفدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیمه و توسعه برگزار می شود