• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      تبریز تبریز خیابان فارابی- بعد از پل منصور چی کنار- روبروی شهرداری منطقه یک 0411-3375043-6