• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      چابهار چابهار بلوار توحید -میدان شیلات- طبقه همکف
      054-35324843-5
      زاهدان زاهدان بلوار دانشگاه - دانشگاه 49 054-33417086