• نام مرکز شهر آدرس تلفن
   آبادان آبادان آبادان خیابان شهید منتظری روبروی بیمارستان امام خمینی (ره)- پلاک 163- طبقه همکف 061-53225300
   بندر امام خمینی ماهشهر بندرماهشهر-امام علی شمالی - نبش شهامت طبقه همکف

   061-52323497-8
   اهواز اهواز کیانپارس - خیابان پهلوان غربی بین خرداد و چمران پلاک 100طبقه همکف
   061-33732244-55-66-77