• گزارش شعب و نمایندگی ها در شبکه فروش
   کد مرکز نام مرکز نوع مرکز نوع کد شعبه سرپرست تلفن فکس شهر آدرس
   1020 بیرجند شعبه حقوقی 05632323377-05632323378-05632323031 0561-4323306 بیرجند بیرجند- خیابان مدرس - بین مدرس 59 و 61طبقه همکف
   2278 ریحانه دادرس نمایندگی حقیقی 1020 056-32207305 056-32220705 بیرجند – خیابان غفاری – بین غفاری 9 و 11 پلاک 56
   2522 مهدی پویا(2522) نمایندگی حقیقی 1020 056-32239222 056-32227009 بیرجند بیرجند -بلوار صیاد شیرازی- مجتمع تجاری میرداماد واحد شماره 91 طبقه همکف
   4072 بهناز حمیدی کارگزار حقیقی 1020 0561443333 0561443333 بیرجند بیرجند - خیابان مدرس - نبش مدرس 36
   4143 خدیجه زرگری کارگزار حقیقی 1020 0561-2227345 0561-2238910 بیرجند بیرجند - بلوار مدرس - نبش مدرس 16- پلاک 161- طبقه فوقانی آجیل سرای گل نرگس
   4221 جواد هاشم نیا کارگزار حقیقی 1020 0561-2239050 0561-2232775 بیرجند بیرجند، میدان طالقانی، خیابان طالقانی، نبش طالقانی18، پلاک234، طبقه 4 واحد جنوبی
   6045 مهشید علی آبادی نمایندگی حقیقی 1020 056-32424488 056-32424488 بیرجند بیرجند-خیابان توحید-نبش توحید 26
   6161 صابر عبدالهی درمیان نمایندگی حقیقی 1020 05632450389 05632450389 بیرجند بیرجند - خیابان پانزده خرداد - بعد از خیابان حجاب - پلاک 203
   6187 سیده مائده امین حسینی نمایندگی حقیقی 1020 056-32439559 05632439559 بیرجند بیرجند - نبش خیابان توحید 8- پلاک 29
   6248 ابوالفضل جوان نمایندگی حقیقی 1020 056-32449632 05632449632 بیرجند بیرجند - سجاد شهر - بین خیابان سلمان فارسی و امامت 21
   5415 مرتضی سعیدی نماینده عمر حقیقی 1020 05632410109 05632410109 بیرجند بیرجند، سجادشهر، خیابان امامت، امامت 16، پلاک21
   6279 فهیمه آخوندی نمایندگی حقیقی 1020 05632331079 05632212959 بیرجند بیرجند-خیابان شهید برگی-نبش شهید برگی 6
   6075 حمیده مسعودی نمایندگی حقیقی 1020 056-32908512 05632908512 سرایان استان خراسان جنوبی- شهرستان سرایان-خیابان امام خمینی- بین امام خمینی 16 و 18روبه روی گلستان طالقانی