• رئیس شعبه مشتریان خاص
   رئیس شعبه مشتریان خاص فیروزه فتاحی
   سمت : رئیس شعبه مشتریان خاص
   پست الکترونیکی : f.fattahi@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :