• سرپرست شعبه مشتریان خاص
   سرپرست شعبه مشتریان خاص فیروزه فتاحی
   سمت : سرپرست شعبه مشتریان خاص
   پست الکترونیکی : f.fattahi@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :