• رئیس شعبه اهواز
   رئیس شعبه اهواز یاسر فرهادی
   سمت : رئیس شعبه اهواز
   پست الکترونیکی : y.farhadi@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :