• سرپرست شعبه اهواز
   سرپرست شعبه اهواز یاسر فرهادی
   سمت : سرپرست شعبه اهواز
   پست الکترونیکی : y.farhadi@sinainsurance.com
   آدرس شعبه :
   تلفن :